Køn på arbejde (E-bog)

FÅS BÅDE SOM FYSISK BOG OG E-BOG
Forfatter: Lotte Bloksgaard og Stine Brock Faber
Antal sider: 125
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078646

Mænd udgør kun knap 4 % af det samlede antal sygeplejersker i Danmark og kvinder blot 8 % af den samlede danske politistyrke. De få mænd, der vælger sygeplejen, og de få kvinder, der søger ind i politiet, bliver derfor i høj grad kønsmæssige minoriteter inden for deres fag. Ud over at skulle begå sig i fag, som domineres af det modsatte køn, skal mandlige sygeplejersker og kvindelige politibetjente også håndtere, at de i vid udstrækning bryder med de samfundsmæssige billeder af, hvad der er henholdsvis 'mandearbejde' og 'kvindearbejde'. Med udgangspunkt i kvalitative interviews skildrer denne bog, hvordan en række mandlige sygeplejersker og kvindelige politibetjente forholder sig til deres arbejde og ikke mindst hvordan de oplever, at 'arbejdslivet' forholder sig til dem.

Bogen kan købes her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan den bestilles her
 

54,69 DKK

Ikke til salg
Køn på arbejde (E-bog)