Ph.D. by Stella Mia Sieling-Monas

Ph.d. publication
Title: For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?
Series: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
ISSN: 2246-1256
ISBN: 978-87-7112-972-4
Released: 2018

Download the Ph.D. HERE

 

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Ph.D. by Stella Mia Sieling-Monas