Ph.D. by Laust Høgedahl

Ph.D. publication
Title: Fagforening på markedsvilkår
Series: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Aalborg Universitet
ISSN: 2246-1256
ISBN: 978-87-7112-152-0
Released: 2014

Download the Ph.D. HERE

0,00 DKK

Ikke til salg
Ph.D. by Laust Høgedahl