Ph.D. by Kim Malmbak Møller

Ph.D. publication
Title: Erkendelse og organisatorisk praksis
Series: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Aalborg Universitet
ISSN: 2246-1256
ISBN: 978-87-7112-397-5
Released: 2016

Download the Ph.D. HERE

0,00 DKK

Ikke til salg
Ph.D. by Kim Malmbak Møller