Ph.D. by Christian Grund Sørensen

Ph.D. publication
Title: Livssyn & persuasion
Series: Det Humanistiske Fakultet,
Aalborg Universitet
ISSN: 2246-123X
ISBN: 978-87-7112-489-7
Released: 2016

Download the Ph.D. HERE

0,00 DKK

Ikke til salg
Ph.D. by Christian Grund Sørensen