Ph.D. by Helle Rønn Smidt

Ph.D. publication
Title: Kropslige relationer i den fysioterapeutiske
praksis i rehabiliteringen efter apoleksi
Series: Faculty of Humanities, Aalborg University
ISSN: 2246-123X
ISBN: 978-87-7210-386-0
Released: 2020

Download the Ph.D. HERE

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Ph.D. by Helle Rønn Smidt