Den Lærende organisations begreber og praksis

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Allan Christensen (red.)
Antal sider: 202
Udgivelsesår: 2007
Version: 2. udgave, 3. oplag
ISBN: 978-87-7307-595-1

I denne bog har vi valgt, at lade de teoretiske og praktiske aspekter af konceptet om den lærende organisation tage udgangspunkt i flere fagområders opfattelser. Det betyder, at konceptet eller visionen om den lærende organisation relateres til samfundsniveau, organisationsniveau og til individniveau når bestemte problem- stillinger tages op på de forskellige fagområder.

Det er ikke intentionen, at bogen skal dække alle de teoretiske og praktiske aspek- ter af konceptet om den lærende organisation. Bogens sigte er mere beskedent. Den skal med udgangspunkt i forskellige fagområder give eksempler på, hvordan konceptet om den lærende organisation kan udtrykkes på disse områder.

Bogen består således af en række artikler, der kan opfattes som forfatterens vink- ler på området. Den indeholder samtidig en række skitser til sammenkædningen af de omtalte vinkler.


Indhold:

      Indledning

  1. Den organisatoriske lærings dynamik
      - diskussion af betydende teoretiske elementer

  2. Glemsel, Leg og Hierarkisering
      - nye muligheder og gamle barrierer for organisatorisk læring

  3. Læring, forandring og organisation - et kritisk perspektiv

  4. Ledelse år 2000: Læringsbetingelser i organisationer med dynamiske 
      strategier

  5. Organisation i et refleksivt samfund
      - civilisering af organisationen

  6. Arbejdsmarkedet og den lærende organisation

  7. Arbejdsorganisation, læring og kontrol
     - muligheder og perspektiver

  8. Voksen og følsom - sensibilitet som et "must" i videns-samfundet
       - om det udviklende arbejdes og den lærende organisations psykologiske
      rødder

  9. Sammenfatning
      Den lærende organisation - mellemspil eller nye horisonter?

      Forfatterne

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Den Lærende organisations begreber og praksis