Personale i vidensøkonomien (E-bog)

FÅS BÅDE SOM FYSISK BOG OG E-BOG
Forfatter: Peter Nielsen
Antal sider: 291
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078581

Med vidensøkonomiens krav til produkt- og serviceinnovation sættes der fokus på virksomhedernes evne til at gennemføre læreprocesser, der involverer medarbejdergrupper på forskellig måde. I bogen afdækkes omfanget af innovation i virksomhederne og drivkræfterne bag disse samt de specifikke organisatoriske karakteristika, som fremmer innovationsevnen. Betydningen af samarbejdet samt virksomhedernes politik og planlægning af personalet behandles grundigt. Bogen afrundes med en analyse af udviklingen i et kompetencebaseret beskæftigelsessystem i de innovative virksomheder. Bogen bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse af virksomheder i den private sektors byerhverv og er en delrapport fra forskningsprojektet Menneskelige ressourcer og fleksibel produktion under CARMA-centerbevillingen.

Bogen kan købes her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan den bestilles her
 

78,13 DKK

Ikke til salg
Personale i vidensøkonomien (E-bog)