Lederskab i Dansk Industri og Samfund. 1880-1960

E-BOG
Forfatter: Marianne Rostgaard og Michael F. Wagner (red.)
Antal sider: 269
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078808

Her præsenteres en række artikler fra det nordiske projekt "Industriledelse og samfundsudvikling i de nordiske lande 1880-1960". Udgangspunktet har været en sammenligning af forskellige moderniserings- og industrialiseringsforløb. Den overordnede hypotese er, at der i Skandinavien er udviklet en model for demokratisk kapitalisme, gennem et samspil mellem statslige tiltag, dannelseseliter, de folkelige bevægelser og de professionelle ledergrupper som ingeniørerne. Det bærende i denne samfundsanalyse er spørgsmålet om hvilke relationer de forskellige grupper og klasser har til hinanden og til statsmagten, og især spørgsmålet om hvem der, ikke blot økonomisk men også ideologisk, bliver de ledende lag i samfundet. Det stiller spørgsmålet om hvilken ethos, der præger samfundets ledende lag og hvorfra samfundets elite henter sin legitimitet.

Bogen kan købes her

31,25 DKK

Ikke til salg
Lederskab i Dansk Industri og Samfund. 1880-1960