Relationer på biblioteket

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Bent B. Andresen, red.
Antal sider: 127
Udgivelsesår: 2011
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-002-8


Folkebiblioteker er tiltænkt en nøglerolle i vidensamfundet, og det skaber behov for kompetenceudvikling blandt biblioteksansatte. I denne antologi beskrives en sådan udvikling, som er gennemført på fem børnebiblioteker med henblik på at udvikle et kompetent samspil med folkebibliotekets yngre brugere.

I fokus er relationskompetencer, som hidtil har fyldt relativt lidt i bibliotekarernes og biblioteksassistenternes grunduddannelser. I antologien defineres relationskompetencer, og der gøres rede for den oplevede nytteværdi heraf blandt biblioteksansatte.

Betydningen af relationskompetence ses endvidere i sammenhæng med intentioner om at stimulere unge og voksne brugeres oplevelser på biblioteket.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Relationer på biblioteket