Lærebog i hydraulik

Forfatter: Michael Brorsen og Torben Larsen
Antal sider: 192
Udgivelsesår: 2009
Version: 2. udgave
ISBN: 978-87-7307-978-2

Denne nyskrevne lærebog henvender sig til nystartede ingeniørstuderende inden for byggeri og anlæg samt miljø og bioteknologi, og den giver den første grundlæggende indsigt i læren om væskers bevægelse. Bogen bygger på den almene mekaniske fysik og danner indgang til den avancerede hydrodynamik på de senere semestre.

Indholdsmæssigt beskrives blandt andet væskers fysiske egenskaber, tryk- og forskydningsspændinger i strømmende væsker, energi- og impulsligningen, modelteori, strømninger i rør, strømninger i åbne ledninger samt trykstød i rørledninger. Desuden indeholder bogen tabeller over fysiske konstanter for vand, ruheder og Manningtal for rørmaterialer.

---

Indholdsfortegnelse

199,00 DKK

Lærebog i hydraulik