Computational Thinking

Forfatter: Bo Allesøe
Antal sider: 70
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-319-8
ISSN: 2596-6928

Computational thinking er et nyere begreb, som vi i Danmark primært kender fra undervisning i teknologiforståelse i folkeskoler, gymnasier og på de videre­gående uddannelser. Begrebet dækker over en tilgang til problemløsning set fra et computer­viden­skabe­ligt  eller informationsteo‑retisk perspektiv. Bogen introducerer til dette begreb ved at trække tråde tilbage i historien i forhold til matematik, nau­tis­ke tabeller til na­vi­ga­ti­ons­be­reg­ninger, den første computer såvel som de første pro­gram­mører. Bogen beskriver desuden den nutidige brug af computational thinking og forsøger at skitsere, hvordan begrebet kan bruges til at forstå, hvilken ind­fly­del­se brugen af computere i vores hverdag har på vores tænkning. 

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Trend bites

60,00 DKK

Computational Thinking