Kreativitet i Mellemrum. Antropologisk undersøgelse af kreativitet i skolens mellemrumszoner

Forfatter: Margit Saltofte
Antal sider: 180
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-312-9

 

Kreativitet foregår og formes i hverdagssituationer, og er afhængig af mulighed for fordybelse og afprøvning sammen med andre, uden ydre målsætning om hvad det skal føre til. Empiriske eksempler fra feltarbejde blandt de ældste elever på en friskole viser betydningen af mellemrum i tid og sted, hvor man ikke skal noget bestemt, og har et eget råderum. ’Standupdrengene’, der ikke er anerkendt som fagligt dygtige, finder sammen om at improvisere, eksperimentere og dermed opbygge både fælles repertoire og identitet.

At have rum for andet end undervisning er betydningsfuldt for at give plads til elevers diversitet af interesser - også for andre udtryks- og arbejdsformer end de der undervises i. Men at der er noget materiale at fordybe sig i beror på, at eleverne opnår kundskaber inden for kreative udtryksformer, og har mellemrum, hvor de kan være til stede sammen og ’afprøve materiale’.

Bogen retter sig mod fagprofessionelle inden for skole og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­ti­on­er, samt studerende, forskere og praktikere med interesse i kreative processer mere generelt.

Margit Saltofte, Ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet 

 

 

250,00 DKK

Kreativitet i Mellemrum. Antropologisk undersøgelse af kreativitet i skolens mellemrumszoner