Voksenundervisning på arbejde

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Else Bisgaard, Bent Fenger Jensen,
Annette Rasmussen & Palle Rasmussen (red.)
Antal sider: 288
Udgivelsesår: 2006
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-755-0

Voksenuddannelserne udfordres fra mange sider. Traditionel tænkning om og orga- nisering af uddannelse og læring ikke tilstrækkelig i et dynamisk samfund, hvor reel kompetenceudvikling ofte er vigtigere end formelle kvalifikationer og eksamens- beviser.

Denne bog fortæller om udviklingsprojektet Kompetence-udvikling i udkants- områder, forkortet KOM-UD. Det gennemføres med udgangspunkt i VUC-systemet i tre jyske amter. Projektets hovedformål er at geare voksenuddannelserne til bedre at bidrage med uddannelsesaktiviteter, der er målrettet til ansatte og virksomheder i udkantsområder.

Undervisere, udviklere, ledere og forskere knyttet til KOM-UD projektet har bidraget med artikler og interviews til denne antologi. Den retter sig mod alle, som beskæft- iger sig med efteruddannelse og kompetenceudvikling for voksne.

Se desuden mere om KOM-UD projektet på kom-ud.dk.


Opfølgeren:
Kompetenceudvikling i udkantsområder

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Voksenundervisning på arbejde