Kompetenceudvikling i udkantsområder

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Marianne K. Hviid, Hanne Dauer Keller, Annette Rasmussen, Palle Rasmussen & Ulla Thøgersen
Antal sider: 215
Udgivelsesår: 2008
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-935-5

 


             "Kompetence er udtryk for faglig beherskelse, men
               indbefatter også personlige og sociale dimensioner".De almene voksenuddannelser gennemføres traditionelt som skoleundervisning; men de kan også knyttes til arbejdslivet og dermed gøres mere relevante og til- gængelige for voksne, som har behov for kompetenceudvikling. En sådan under- visning kan opfylde både individuelle uddannelsesbehov og virksomheders behov for opkvalificering af medarbejdere. Denne form for undervisning kræver dog samtidig, at de almene voksenuddannelser udvikler nye organisationsformer og kompetencer hos lærerne.

De almene voksenuddannelser kan og bør derfor udvikles, så de bedre kan bidrage til kompetenceudvikling og social sammenhængskraft i danske udkantsområder.

Disse udfordringer blev der arbejdet med i projektet "Kompetenceudvikling i udkantsområder" - i daglig tale KOM-UD - som blev gennemført i en række jyske lokalområder i årene 2004-2006. I denne bog sammenfattes, diskuteres og pers- pektiveres resultaterne fra den følgeforskning, der blev udført i forbindelse med KOM-UD projektet. Bogen rummer også korte beskrivelser af centrale cases. Printvenligt

 

informationsmateriale.

                                                                                
Forfatterne:

Forfatterne er undervisere og praktikere, som alle i det daglige beskæftiger sig med kompetenceudvikling og voksenundervisning.


I samme udgivelsesrække:
 

Voksenundervisning på arbejde (2006)
---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Kompetenceudvikling i udkantsområder