Kreativ voksenindlæring

E-BOG
Forfatter: Jan Brødslev Olsen
Antal sider: 389
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: ISBN:8773078786

En indlærings-psykologisk og videnskabsteoretisk analyse og nyvurdering af problemorienteret projektarbejde på Åbent Universitet. Projektarbejdsformen tages op til kritisk vurdering i lyset af såvel indlærings- som videnskabsteoretiske synsvinkler. Følgende temaer behandles: indlæring, kreativitet og intuition i relation til projektarbejdsformen.

Bogen kan købes her

75,00 DKK

Ikke til salg
Kreativ voksenindlæring