Dialogiske forældresamtaler - alle vil jo gerne inddrages?

Open Access e-bog
Forfatter: Jørgen Bloch-Poulsen
Antal sider: 170
Udgivelsesår: 2013
Version: 1. udgave, Open Access udgivelse
ISBN: 978-87-7112-071-4
ISSN: 2245-7569

Denne bog handler om to slags samtaler, som bestræber sig på at være dialogiske:·

- samtaler i en daginstitution inden for specialområdet mellem forældre og pædagoger, som sammen søger at skabe bedre udviklingsmuligheder for børnene, og
- samtaler i et aktionsforskningsprojekt mellem pædagogerne og aktionsforskere, som sammen søger at skabe bedre arbejdsrutiner i daginstitutionen til gavn for børnene, pædagogerne og forældrene.
 

Daginstitutionen er en vuggestue/børnehave, hvor et specialteam af pædagoger arbejder med børn med diagnoserne autisme, ADHD, osv. Igennem samtaler i et aktionsforskningsprojekt udviklede pædagogerne i samarbejde med aktions-forskerne og senere med forældrene en ny arbejdsrutine. Det er en ny måde at inddrage forældrene i at lave handleplaner for børnene. En model for dialogiske forældresamtaler. Her skal pædagogerne ikke optræde som mere- eller bedrevidende eksperter, som de indimellem tidligere opfattede sig selv som, men som dialogpartnere sammen med forældrene. Forældrene skal ikke informeres om, hvad pædagogerne har besluttet, at handleplanen for deres barn det næste halve år skal gå ud på. Forældrene skal udvikle grundlaget for handleplanen sammen med pædagogerne. Samtidig skal de være med til at videreudvikle den dialogiske forældreinddragelsesmodel. De skal med andre ord både samproducere læring af første orden i form af bedre handleplaner, og læring af anden orden i form af en bedre model til at forbedre handleplanerne.

---

Bogen kan hentes her.

---

Ekstramateriale til Dialogiske forældresamtaler (gratis download):

---

Bogen er en del af serien Serie om Lærings-, forandrings- og organisations­udviklingsprocesser / Series in Transformational Studies

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Dialogiske forældresamtaler - alle vil jo gerne inddrages?