Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv

NEDSAT
Forfatter: Birthe Lund (red.)
Antal sider: 163
Udgivelsesår: 2008
Version: 1. udgave 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-931-7

        "En portfolio er i sig selv en tom beholder - en metafor. Det
        er det, man vælger at lægge i den, der kan forvandle den til
        et pædagogisk redskab."


I antologien Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv præsenteres de poten- tialer og udfordringer, der ligger i at introducere portfoliometodikken ud fra såvel praktiske som lærings- og uddannelsesteoretiske betragtninger.

Antologiens forfattere beskriver undersøgelser af og erfaringer med brug af port- foliometodikken i dens forskellige afskygninger. Herunder digitale portfolier i form af lærings- og præsentationsportfolier, der giver undervisere mulighed for at doku- mentere deres undervisningsmæssige kompetence.

Forfatterne har alle tilknytning til Aalborg Universitet og har gennem længere tid beskæftiget sig med udvikling og implementering af portfoliomodeller i forskellige uddannelsesmæssige sammenhæng.

Anmeldelser:

"Jeg dokumenterer - altså er jeg", og sådan kan man godt tænke efter at have læst denne meget spændende antologi om portfolio (...) Efter endt læsning er der ingen tvivl om, at portfolio er et komplekst fænomen.
Det kan tillægges en lang række forskellige betydninger og funktioner, der virker både med og mod hinanden, i teorien som praksis. Eksempler og forklaringer herpå er der så rigeligt af i antologien, så det er "bare" et spørgsmål om at gå "om bord", hvor man synes, der er noget, man gerne vil vide." 
 - Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen og undervisere.dk

"Bogen er absolut læseværdig for undervisere og vejledere i mellemlange og videregående uddannelser, herunder jordemoderuddannelsen."
 - Else Dorthe Andersen, uddannelsesansvarlig jordemoder og Master i lærepro-cesser. Tidsskrift for Jordremødre, nr. 10, oktober 2008

"Antologiens målgruppe er undervisere og ledere på mellemlange- og lange videregående uddannelser, og den er et uundværdigt bidrag til de pædagogiske drøftelser, implementering af portfolio i sygeplejerskeuddannelsen kræver." 
 - Birgith Sletting, lektor, cand.pæd. Sygeplejersken nr. 21/2008

"Med antologien yder forfatterne et væsentligt bidrag til erfaringsudveksling om portfolio, som er meget velkomment og falder på et tørt sted. Det er på tide, at vi begynder en systematisk diskussion af brugen af portfolio på de danske universiteter. Der er mange guldkorn at hente i antologien, hvor forfatterne generøst deler af ders solide viden, rige erfaringer og interessante undersøgelsesresultater. Især påskønnede jeg, at forfatterne ikke kun priser portfolio, men også tager fat i de begrænsninger og udfordringer, som de har oplevet og udforsket."
 - Anne Mette Mørcke, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, december 2008.

---

Indholdsfortegnelse og indledning

---

Før DKK. 199,00

 

NU

99,95 DKK

Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv