Målt og Vejet

Forfatter: Karen Andreasen, Nanna Friche,
Annette Rasmussen
Antal sider: 320
Udgivelsesår: 2011
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-003-5


Evaluering fylder meget i den uddannelsespolitiske debat og indtager en central rolle som styringsinstrument i institutioner og organisationer. Som videnskabeligt felt er evaluering et relativt ungt område, hvor teorier og metoder er under stadig udvikling. Den voksende betydning af evalueringer på uddannelsesområdet skaber et behov for empirisk viden på såvel mikro- som makroniveau. Temaet evaluering rejser desuden en række teoretiske spørgsmål omkring uddannelsespolitik, kontrol, magt, læring og udvikling, som denne bog søger at gribe fat om.

Bogens titel - “Målt & Vejet” - henviser med sin dobbelte betydning til, hvordan evaluering fungerer som en værdisætning, der både giver sig til kende i den konkrete sociale evalueringspraksis og har betydning for den enkelte elev eller studerende. Bogens ærinde er at fremlægge aktuel empirisk forskning om evaluering. Den henvender sig til studerende på de videregående uddannelser og forskere, der er optaget af evalueringspolitik og -praksis, såvel på uddannel-sesområdet som i den offentlige sektor generelt.

---

Se bogens indholdsfortegnelse og forord

299,00 DKK

Målt og Vejet