Den danske samfundsudvikling 1848-2012

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Poul Thøis Madsen
Antal sider: 117
Udgivelsesår: 2012
Version: 2. udgave
ISBN: 978-87-7112-050-9

Efter i adskillige år at have undervist ud fra andres bøger og efter mange tilløb besluttede forfatteren sig for at skrive sin egen forskningsbaserede bog til Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, som dækker fem lektioner om den politiske økonomis historie og den danske økonomiske udvikling. Ambitionen har været at udarbejde en kort appetitvækker, der gør, at studerende får et overblik og forstår nogle basale sammenhænge og får lyst til at vide mere om økonomisk teori, dansk og international økonomi og ikke mindst debatterne herom.

Poul Thøis Madsen er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Han har en Ph.d. i Europæisk Økonomisk integration, men hans forskning fokuserer generelt på gabet mellem den økonomiske teori og den økonomiske virkelighed. Det har ført til forskning i alt fra Det Indre Marked, offentligt indkøb, EU-udbud, ØMU’en, den elektroniske patientjournal, brugen af økonomiske eksperter i medierne, danske avisers behandling af den finansielle krise, Børsens holdning til finanspolitik, økonomisk pædagogik, Giddens’ økonomiforståelse, Keynes’ metode, tysk økonomi, virksomheders samarbejde om innovation, produktivitet og servicesektoren. Aktuelt forsker han i mainstreamøkonomers kritik af egne lærebøger og, hvordan den finansielle krise har ændret den amerikanske økonomilærebog. I 2011 blev han af de studerende valgt som årets underviser ved Aalborg universitet.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

Før DKK. 199,00

 

NU

50,00 DKK

Den danske samfundsudvikling 1848-2012