Rettigheder, empowerment og læring

Open Access E-bog
Forfatter: Annette Bilfeldt, Iben Jensen og John Andersen
Antal sider: 210
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave, Open Access udgivelse
ISBN: 978-87-7112-219-0
ISSN: 2245-7569


Temaet for denne bog er eksklusion og inklusion. Bogen præsenterer ny forskning fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, og University College Lillebælt og dækker bl.a. følgende områder: Empowerment af ældre på plejehjem, indsatser i udsatte boligområder, børnefattigdom og læring, inklusion i uddannelsessystemet og på arbejdspladser, betydningen af dialogisk kommunikation, transkulturalisme, strukturel diskrimination, inklusion af etniske minoriteter etc. Fælles for bogens bidrag er, at de analyserer eksklusionens konsekvenser og risicifor individer, men at der søges forklaringer i den sociale, institutionelle og organisatoriske praksis, såvel som i den politiske rammesætning inden for feltet eksklusion-inklusion.

---

Hent e-bogen her

---

Bogen er en del af serien Serie om Lærings-, forandrings- og organisations­udviklingsprocesser / Series in Transformational Studies

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Rettigheder, empowerment og læring