Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

Open access e-bog
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen og Niels-Henrik M. Hansen
Antal sider: 125
Udgivelsesår: 2016
Version: Open access formidlingsudgivelse
ISBN: 978-87-7112-570-2

 

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution.

I Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse skitseres en teoretisk model, der belyser forskellige aspekter af hverdagen på uddannelsesinstitutionen, og hvordan de indgår positivt som negativt i arbejdet med at øge de unges tilstedeværelse og aktive deltagelse. På den baggrund gives der en række konkrete anvisninger til, hvor man proaktivt kan sætte ind på en række felter. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse er dermed aktuel for alle institutioner/skoler, hvor fravær og manglende motivation er et problem i hverdagen.

 

Hent e-bogen HER

0,00 DKK

Ikke til salg
Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse