Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? (OA E-bog)

Fås både som fysisk bog og open access e-bog
Forfattere: Noemi Katznelson, Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Niels Ulrik Sørensen
Antal sider: 126
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, open access udgivelse
ISBN: 978-87-7112-281-7
ISSN: 2445-5075

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? Om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der gør en positiv forskel er en rapport om udsatte unge i Danmark i dag. Den giver indblik i de unges liv på kanten af vores samfund, i deres hverdag, deres forhold til mainstream ungdomskultur, til rusmidlerne, uddannelse og arbejde m.m. Rapporten handler også om, hvad de unge oplever, har gjort en positiv forskel for dem. Den rummer i forlængelse heraf også bud på, hvad der kan gøres på både et politisk og et praksis niveau for at arbejde i retning af en øget samfundsmæssig integration af unge på kanten.

Rapportens afsæt er, at Danmark står overfor en udfordring. Anskuet over en bred kam stiger tallene for antallet af unge på kanten af det danske samfund, og ændrede kulturelle horisonter for identitetsudviklingen, ændrede strukturer i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og på arbejdsmarkedet, snævrere normalitetsbegreber osv. gør, at mar­gi­na­li­se­ring og udsathed rammer bredere end tidligere.

Rapporten bør læses af socialarbejdere, medarbejdere indenfor be­skæf­ti­gel­ses­om­rådet og den sociale sektor, undervisere i uddannelsessystemet, politikere og andre, der har en interesse i unges liv og udsathed, som det ser ud fra de unges eget perspektiv.

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? er skrevet på foranledning af Rådet for Socialt Udsatte af tre ungdomsforskere, der alle har været eller er ansat på Center for Ungdomsforskning.

---

Hent e-bogen gratis her

---
Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan bogen bestilles her
---

Bogen er den første udgivelse i serien Ungdomsliv

 

 

150,00 DKK

Ikke til salg
Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? (OA E-bog)