Mennesket, robot eller person?

NEDSAT
Forfatter: Ricardt Riis
Antal sider: 214
Udgivelsesår:   2016
Version: 1. edition
ISBN: 978-87-7112-586-3
ISSN: 2794-1930

 

Det er nok de færreste, der vil mene om Kaj Munk, at han var en dygtig religionsfilosof. Bogen Mennesket, robot eller person? vil prøve at vise, at det var han. Han tog i sit skuespil Fra Tidehvervet frejdigt handsken op fra f.eks. professor Oluf Thomsen, der i bogen Religiøs og biologisk Opfattelse (som Kaj Munk ejede) havde skrevet: ”Vi føres da uvægerligt til den Konsekvens, at Mennesket med Nødvendighed bliver den, han er, og med Nødvendighed handler, som han gør. Den Forestilling, at Mennesket har en ”fri Vilje”, bliver da blot Udtryk for, at Problemet opstilles fejlagtigt eller uden Hensyn til Erfaringen betragtes religiøst.”

I Fra Tidehvervet er hovedpersonen den romerske filosof Lucrets (95-55 f. Kr.), hvis værk Om naturens ting Munk havde studeret nøje. Hans tese lyder hos Munk således: ”Alt, hvad der er, er naturligt; alt, hvad der sker, sker naturligt”, og Munk får opstillet modstykket til denne tese, da han lader Lucrets’ hustru rives ud af sin jalousi og sige: "Og der er overnaturligt til”. Herved giver Munk med sin dramatik en løsning på dette religionsfilosofiske spørgsmål, der fortjener lige så stor opmærksomhed som Løgstrups suveræne livsytringer.”

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er 5. udgivelse i Skriftserie om Kaj Munk

---

Før DKK. 250,00

 

NU

 

199,95 DKK

Mennesket, robot eller person?