Filosofi og Etik

BOGEN ER DESVÆRRE UDSOLGT OG VIL IKKE KOMME PÅ LAGER IGEN

 

Redaktører: Ulla Thøgersen & Bjarne Troelsen
Antal sider: 179
Udgivelsesår: 2012
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-060-8

”Filosofi og etik” er en antologi, der er tænkt som en inspirationskilde til nogle af de mangfoldige emner, som uddannelsen i anvendt filosofi rummer. Tankegangen bag anvendt filosofi er, at kritiske filosofiske undersøgelser kan medvirke til, at deltagere i konkrete praksisfelter kan forholde sig reflekteret til de antagelser, der virker ind i praksis som led i, hvordan deltagerne forstår og agerer i praksis, og dermed kan filosofien potentielt være både erkendelsesudvidende og forandringsskabende. Centralt i denne forbindelse står refleksionen over etiske spørgsmål, som melder sig over alt hvor mennesker griber handlende ind i tilværelsen, hvorfor moduler om etisk argumentation og anvendt etik også er en vigtig del af uddannelsen i anvendt filosofi. Denne bogs artikler indkredser og diskuterer etikkens rolle i menneskers hverdagsliv og henvender sig således til alle, der er optaget af centrale livsfilosofiske spørgsmål.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Ikke til salg
Filosofi og Etik