Problemer i videnskab - en erkendelsesteoretisk begrundelse for problemorientering

E-BOG
Forfatter: Jes Adolphsen
Antal sider: 98
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078891

En KLASSIKER fra Aalborg Universitetsforlag genlanceret. Bogen er en lærebog i videnskabsteori, hvis formål er at analysere og teoretisere over de samfundsvidenskabelige erkendelsesprocesser. Der præsenteres begreber som: problem, teori, model, relevans, metode, empiri på en systematisk og sammenhængende måde. Bogen ser "problemer" som det centrale begreb i al erkendelse.

Bogen kan købes her

46,88 DKK

Ikke til salg
Problemer i videnskab - en erkendelsesteoretisk begrundelse for problemorientering