Hvad siger eleverne? En spørgeskemaundersøgelse blandt elever om deres erfaringer med nødun-dervisning, hjemmeskole og fjernundervisning

OPEN ACCESS E-BOG
Forfattere: Thomas Nordahl, Ole Hansen
og Sigrid Øyen Nordahl
Antal sider: 28
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-318-1
ISSN: 2246-4395

 

Rapporten indeholder viden om, hvordan fjernundervisningen (nødundervisningen) er erfaret og oplevet. I alt 2239 elever fra 5. til 10. klassetrin har besvaret undersøgelsen. Hensigten med spørgeskemaundersøgelsen var at undersøge elevernes erfaringer med fjernundervisning i forhold til, hvordan det har været at arbejde hjemme, hvilken støtte de har fået fra lærerne, hvordan undervisningen og elevernes arbejde er foregået o.l.

I undersøgelsen er der desuden anvendt spørgsmål om trivsel, arbejdsindsats og feedback fra lærere, som danske elever besvarede i efteråret 2019 i en kort­læg­nings­under­sø­gel­se i ”Program for Læringsledelse”. 

Som den første undersøgelse af sin art, kan vi sammenligne elevernes fjern­un­der­vis­nings­er­fa­rin­ger med deres erfaringer og oplevelser i den almindelige skole. Flere af undersøgelsesområderne og spørgsmålene er hentet fra tidligere undersøgelser (Program for Læringsledelse, AAU) og kort omformuleret ved at skole er erstattet med fjernundervisning. På disse områder og spørgsmål har vi haft mulighed for at sammenligne tidligere med svar fra eleverne, da de gik i almindelig skole.

Hent e-bogen HER

---

Rapporten er en del af serien:
FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Hvad siger eleverne? En spørgeskemaundersøgelse blandt elever om deres erfaringer med nødun-dervisning, hjemmeskole og fjernundervisning