Veje til deltagelse. Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse (E-bog)

Open Access e-bog
Forfattere: Maria Bruselius-Jensen og Anne Mette W. Nielsen
Antal sider: 165
Udgivelsesår: 2020
Version:  1. OA udgivelse
ISBN: 978-87-7210-717-2
ISSN: 2445-5075

30 år efter vedtagelsen af FN’s Børnekonvention er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning både i politiske strategier og i det professionelle arbejde med børn og unge. Alligevel oplever professionelle og andre voksne stadig en u­sik­ker­hed omkring, hvordan de bedst muligt og mest meningsfuldt kan inddrage børn og unge, så det gør en positiv forskel for dem og de kontekster, de indgår i. Veje til  del­ta­gel­se – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unge deltagelse bidrager til kvaliceringen af det arbejde både gennem en empirisk velfunderet og forsk­nings­in­for­me­ret introduktion til at forstå børn og unges deltagelse i en dansk og international sammenhæng, samt i særdeleshed ved at præsentere en række helt kon­kre­te, handlingsrettede metodiske greb til at fremme deltagelsesmuligheder for udsatte og sårbare børn og unge. 

Bogen bygger på systematiske analyser af børn og unges møder med seks forskellige projekter, der alle fokuserer på at udvikle og afprøve metoder til at fremme udsatte og sårbare børn og unges  deltagelsesmuligheder i forskellige kontekster. Med afsæt i børn og unges egne fortællinger og med inddragelse af professionelle og andre voks­nes per­spek­ti­ver præsenterer den nye indsigter i, hvordan vi som voksne og pro­fes­sio­nel­le kan kvalicere arbejdet med at fremme udsatte og sårbare børn og unge adgang til deltagelse.

Bogen rummer ny inspiration til projekter, foreninger, organisationer, uddannelser, boligsociale enheder og andre indsatser, der arbejder med at fremme udsatte og sårba­re børn og unges deltagelse og bør læses af socialarbejdere, pædagoger, po­li­tis­ke beslutningstager, studerende, undervisere og andre, der beskæftiger sig med un­ges liv og livsvilkår. 

Bogen er skrevet af to ungdomsforskere fra Center for Ungdomsforskning og med støtte fra VELUX FONDEN.

Download bogen her

---

Bogen indgår i serien Ungdomsliv

0,00 DKK

Ikke til salg
Veje til deltagelse. Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse (E-bog)