Værktøjer til kvalitetsstyring (E-bog)

E-BOG
Forfatter: Jørgen Biegel og Poul Mandrup Larsen
Antal sider: 99
Udgivelsesår: 1997
Version: 1
ISBN: 8773075531

Denne bog beskriver forløb og resultater af et projekt for udvikling af værktøjer til kvalitetsstyring i små og mellemstore industrivirksomheder. Seks demonstrationsvirksomheder har været inddraget fra elektronik-, maskin- og servicebranchen. Bogen præsenterer projektets opnåede erfaringer i form af modeller, værktøjer og eksempler. Det er hensigten at andre virksomheder, som ønsker at forbedre eget kvalitetsarbejde, kan drage nytte af de vundne erfaringer. De udviklede værktøjer kan bl.a. bruges til : Identificering af problemer, muligheder og afledte handlinger, Støtte under ordreindgåelse, Fastlægning af specifikationer og styring af konstruktionsarbejdet, Vurdering af målebehov og måleevne i virksomheden.

Bogen kan købes her

156,25 DKK

Ikke til salg
Værktøjer til kvalitetsstyring (E-bog)