Sociale perspektiver (E-bog)

E-BOG
Forfatter: Birte Bech-Jørgensen, Søren Kristiansen (red)
Antal sider: 287
Udgivelsesår: 2000
Version: 1
ISBN: 8788353648

En form for jubilæumsbog fra forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer, der siden 1978 har været placeret på Aalborg Universitet. Antologiens fire hovedtemaer er 1) socialpolitik og socialt arbejde, 2) forandringsstrategier i organisationer for at forbedre et lokalt samarbejde mellem brugere i distriktspsykiatrien og ansatte i social- og sundhedsvæsenet, 3) kontakten mellem frivillige organisationer og det offentlige og 4) hverdagsliv - diskussion af forholdet mellem hjemløshed og normalitet. Der afsluttes med en teoretisk fremstilling af familiers hverdagsliv i et interaktionistisk perspektiv.

Bogen kan købes her

117,19 DKK

Ikke til salg
Sociale perspektiver (E-bog)