Multinationale lønmodtagere - erfaringer med europæiske samarabejdsudvalg

E-BOG
Forfatter: Herman Knudsen & Ole Ravnholt Sørensen
Antal sider: 190
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078867

En stadig voksende del af produktion og omsætning varetages af multinationale koncerner. Som følge heraf oplever flere og flere lønmodtagere, at beslutninger om deres arbejdsplads og arbejdsforhold tages i et andet land og fjernt fra deres arbejdssted. Dermed reduceres mulighederne for at opnå indflydelse på disse beslutninger. Bogen formidler de danske erfaringer med europæiske samarbejdsudvalg på basis af spørgeskemaundersøgelser blandt danske lønmodtagerrepræsentanter i europæiske samarbejdsudvalg og blandt danske koncernledere.

Bogen kan købes her

31,25 DKK

Ikke til salg
Multinationale lønmodtagere - erfaringer med europæiske samarabejdsudvalg