Medierne og sproget (E-bog)

E-bog
Forfatter: Finn Frandsen (red).
Antal sider: 181
Udgivelsesår: 2006
Version: 1
ISBN: 8773078182

Bogen indeholder 8 artikler, der forsøger at skabe ny opmærksomhed om fænomenet "mediesprog". Fra forskellige sysnvinkler analyseres sprogbrugen i aviser, radio, TV, valgplakater og virksomhedsbrochurer under anvendelse af metoder fra "sprogbrugsdicipliner" som pragmatik, tekstlingvistik, diskursanalyse, oversættelsesteori og semiotik.

Bogen kan købes her

 

 

 

54,69 DKK

Ikke til salg
Medierne og sproget (E-bog)