It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i folkeskolen

Open access e-bog
Forfattere: Hanne Voldborg Andersen, Kristine Jensen de Lopez, Elsebeth Korsgaard Sorensen, Rune Hagel Skaarup Jensen
Antal sider: 205
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave - OA udgave
ISBN: 978-87-7112-631-0

Nærværende rapport er den afsluttende rapport for forskningsprojektet ididakt, som forløb i perioden 2013-2016. Forskningsprojektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning med satsmidler udmøntet i 2012 i en pulje specielt dedikeret til undersøgelse af it-baserede læringsformer/pædagogik og redskaber rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov. Projektet er forankret i forskningsenheden, D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, i en konsortieløsning med tre deltagende kommuner: Favrskov, Horsens og Herning. Puljens overordnede formål var at støtte konkrete projekter på skoler, som tager afsat i udvikling af nye digitale læringsformer og pædagogik, samt anvendelse af it-baserede redskaber til at styrke inklusion og undervisningsdifferentiering.

Forskningsprojektet ididakt undersøger, udvikler og afprøver digitale læringsressourcer, der kan bidrage til øget faglig og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolens almindelige undervisning.

Rapporten giver et overordnet billede af ididakts undersøgelser og resultater. Den redegør for forskningsprojektets design, metode, dataindsamling, proces og resultater. Rapporten illustrerer og dokumenterer i særdeleshed projektets kvalificerende tilgang, hvor der arbejdes i en autentisk skole- og undervisningskontekst med hele almindelige klasser, almindelige lærere med den for skolen tilgængelige state-of-the-art teknologi.

 

Hent e-bogen HER

 

 

 

 

 

 

 

0,00 DKK

Ikke til salg
It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i folkeskolen