Domfældte voksne med udviklingshæmning

OPEN ACCESS E-BOG
Forfatter: Mette Rømer
Antal sider: 205
Udgivelsesår: 2015
Version: Open access udgave - formidlingsudgivelse
ISBN: 978-87-7112-250-3

I denne rapport, Domfældte voksne med udviklingshæmning – den socialpædagogiske indsats på et botilbud, formidles resultaterne af en undersøgelse af, hvordan den socialpædagogiske indsats på botilbuddet Bakkebo er tilrettelagt og udøves som en kriminalpræventiv indsats. Denne indsats har til hensigt at fremme positive forandringer i forhold til, at de domfældte beboere fremtidigt kan leve et hverdagsliv uden kriminalitet. På baggrund af kvalitative interviews med det pædagogiske personale og observationer formidles i rapporten en undersøgelse af personalets opfattelser af dels de domfældte beboere, dels indsatsens formål i forhold til at være anbragt med dom og dels indsatsens anvendte metoder og tilgange, rammer og strukturer. Desuden beskrives de forandringsprocesser, som personalet erfarer, at de domfældte beboere gennemgår under deres ophold op Bakkebo.

Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt En Fremtid uden dom, som forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet udfører i et samfinansieret samarbejde med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE).


Hent e-bogen her

 

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Domfældte voksne med udviklingshæmning