Kvalitetsarbejde - Udvikling og implementering af kvalitetssystemer (E-bog)

E-BOG
Forfatter: Jørgen Biegel
Antal sider: 135
Udgivelsesår: 1989
Version: 1
ISBN: 8773074128

Udvikling af effektive kvalitetssystemer på virksomhederne forudsætter ledelsens initiativ, bevilling af ressourcer og bevågenhed. Men udviklingen forudsætter også, at de medarbejdere, som er involveret i udviklingsarbejdet, har viden og kunnen om kvalitetsstyring. Og at de behersker samarbejdets kunst. Denne bog beskriver en metode til etablering af kvalitetssystemer. Metoden og bogens eksempler er baseret på forfatterens arbejde med kvalitetsstyring i produktionsvirksomheder. Bogen henvender sig til alle, som har ansvar for, står i begreb med eller studerer udvikling og drift af kvalitetssystemer.

Bogen kan købes her

131,25 DKK

Ikke til salg
Kvalitetsarbejde - Udvikling og implementering af kvalitetssystemer (E-bog)