Videnskabelig intuition

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Morten Paustian
Antal sider: 123
Udgivelsesår: 2013
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-122-3

VIDENSKABELIG INTUITION indgår i serien om filosofisk ledelse med henblik på udvidelse af den menneskelige bevidsthed. 

Bogen præsenterer læseren for en metarefleksion over en videnskabelig udviklings­proces, hvor en sådan proces er udviklet på baggrund af intuitive tilgange. Den afdækker mulige erkendelser og svar på, hvordan ager sig ud disse processer og hvilke erkendelser vi kan regne med vil opstå.

Forfatteren ønsker at introducere intuitionen som en ledelsesform af videnskabelige udviklingsprocesser.   Dette synes at bibringe en klarere indsigt i, hvordan videnska­belig udvikling filosofisk set overhovedet lader sig gøre.

Svaret er blandt andet, at intuitionen kan transcendere det blotte øje og dermed gøre en dybereliggende viden tilgængelig – denne viden kan vise sig at rumme viden­skabelige nybrud som i videre udstrækning kan danne grundlaget for videnskabelige paradigmeskift.

 

Som et led i forfatteren Morten Paustians serie om filosofisk ledelse har filmproducent Andreas Foss i samarbejde med forfatteren lavet et forfatterportræt, som kan ses her I portrættet fortæller forfatteren om sine bøgers tilblivelse, og den måde han arbejder på.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

Før DKK. 125,00

 

NU

50,00 DKK

Videnskabelig intuition