Væk fra hverdagen

STÆRKT NEDSAT
Redaktør:

Line Vestergaard Knudsen

Antal sider: 284
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-639-6
ISSN: 2246-2023

Limfjordens kyster befolkes året rundt af sommerhusbe­boere. For over 100 år siden blev de første sommer- og fritidsboliger opført i den fjordnære natur, men det var først med sommerhusenes brede samfundsmæssige ud­bredelse i 1960-70’erne, at Limfjordsområderne for al­vor blev bebygget med sommerhuse. Væk fra hverdagen - Sommerhuse ved Limfjorden giver et indblik i Limfjor­dens sommerhuskultur.

I denne bog sættes fokus på forskellige aktører, som gennem tiderne har været med til at præge sommer­husområderne ved den vestlige Limfjord. Her fortælles om statens og kommuners planlægning og regulering af sommerhusområder, om sommerhusejere og -brugere, der forestiller sig og praktiserer ‘det gode sommerhus­liv’, og om de lokale foreninger, der organiserer og ved­ligeholder sommerhusområderne. Gennem disse per­spektiver giver bogen et historisk og samtidigt indblik i de visioner, drømme, muligheder, praksisser og udfordrin­ger sommerhuskulturen i den vestlige del af Limfjorden har foranlediget.

Bogen er lavet af Center for Kulturarvsforskning og –formidling, et samarbejde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke og Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Studier i Historie, Arkiver og Kulturarv

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før DKK. 350,00

NU

50,00 DKK

Væk fra hverdagen