Unges motivation i udskolingen

Forfattere:

Mette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen og Anne Mette W. Nielsen

Antal sider: 198
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-296-1
ISSN: 2445-5075

Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen.

I udskolingen og uddannelsessektoren mere generelt står spørgsmålet om unges motivation for læring centralt. Mange steder fylder motivationsproblemerne godt op i hverdagen og der er i høj grad plads til forbedringer og til at øge fokus på, hvordan man kan arbejde med at fremme motivationen og lysten til læring i dagens skole.
Bogen her præsenterer en ny forståelse af motivation og giver et bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis. Bogens afsæt er, at motivation ikke kan forstås som noget enkelt-elever har eller ikke har, men derimod er noget, som skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i.
Bogen bygger på et omfattende kvalitativt og kvantitativt materiale. Med afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes oplevelser af, hvad der fremmer motivationen, sættes spot på, hvordan motivation og læring bliver til i mødet mellem de unge og skolen. Samtidig handler bogen også om de unges liv udenfor skolen i udskolingsårene og om det blik de unge i stigende grad retter mod det, der skal ske, når de forlader grundskolen, nemlig mødet med ungdomsuddannelserne.
Unges motivation i udskolingen henvender sig til undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, til studerende, praktikere på efteruddannelse samt politiske beslutningstagere og alle andre, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med unges liv og læring samt ungdomssociologi.

Bogen udgør anden udgivelse i Center for Ungdomsforsknings forskningsprojekt ”Unges lyst til læring”. Det samlede forskningsprojekt er støttet af Egmont Fonden.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Ungdomsliv

 

199,00 DKK

Unges motivation i udskolingen