Tysk grammatik som fjern- og selvstudium

Forfatter: Annette Lorentsen
Antal sider: 176
Udgivelsesår: 1997
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-594-9

Bogen er beregnet til støtte i selvstændige studier af tysk grammatik samt som hjælpemiddel til opøvelse og check af selvstændig forståelse af grammatiske emner. De 5 kapitler indeholder spørgsmål, øvelser og løsningsforslag der refererer til Annette Lorentsens øvrige udgivelser om tysk grammatik på Aalborg Universitetsforlag.

100,00 DKK

Tysk grammatik som fjern- og selvstudium
Ultimate Web