Tomhedsfølelse og Ondskab

STÆRK NEDSAT
Forfatter: Mogens Pahuus
Antal sider: 220
Udgivelsesår: 2007
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-788-7

          "Hvem kan sige sig fri for indimellem at have befundet
           sig i en tilstand, som bedst beskrives som tomheds-
           følelse?"


Tomhedsfølelsen er følelsen af, at alt dybest set er ligegyldigt, at der ikke er noget, der virkelig betyder noget. Men hvad er bestemmende for, om vor verden og vort bliver præget af tomhed eller fylde, opfyldelse og meningsfuldhed? Det spørgsmål forsøges besvaret dels gennem filosofiske refleksioner, dels gennem analyser af fire forfatterskaber, hvor dette spørgsmål står centralt: Jørgen Nielsens, Pär Lager- kvists, Herman Bangs og H. C. Branners.

Ondskab er det at skade andre, der hvor vi gør det med vilje eller i det mindste kan gøre for det vi gør. Man hvad er det dog, der kan få os til at indtage den holdning over for andre? Igen forsøges spørgsmålet besvaret gennem både filosofiske over- vejelser og litterære analyser, denne gang af centrale værker af Dostojevskij og Martin A. Hansen. Det viser sig nu, at der er en betydningsfuld sammenhæng mel- lem tomhedsfølelse og ondskab.

Bogens handlingsanvisning bliver da denne: Både for vor egen og for andres skyld må vi dels arbejde for at skabe samfundsmæssige rammer for tilværelsen, der fremmer vores mulighed for stå i en levende udveksling med andre og med verden, dels arbejde for - i vort personlige liv - ikke at miste forbindelsen med de andre og verden.

---
Om forfatteren:

Mogens Pahuus (f. 1945) er lektor i filosofi og videnskabsteori ved Aalborg Univer- sitet og har i en menneskealder via undervisning, foredrag samt bogudgivelser be- skæftiget sig med eksistensfilosofi og forfatterskabsanalyser.  

---

Bogen er en del af serien Dialektika

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

 

50,00 DKK

Tomhedsfølelse og Ondskab