Til månen

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Per Drud Nielsen
Antal sider: 104
Udgivelsesår: 2004
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-701-1

Denne bog har lånt sin titel Til månen fra J.W. Goethes store, nistrofede digt An den Mond, og bogen omhandler fem forskellige tonesættelser af netop dette Goethedigt - Reichardts, Zelters, Schuberts to og Hans Pfitzners. Indledningsvis inddrager bogen også en sjette 'månesang'- Matthias Claudius' og J.A.P. Schulz' Der Mond ist aufgegangen - som sætter både Goethes månedigt og dets fem tonesættelser i relief.

Historisk strækker de seks 'månesange' sig fra 1790 til 1906, og 'månesangene' er blevet præget af vidt forskellige historiske miljøer og kulturer. Bogen belyser, hvordan de seks lieder er blevet præget dels af det sene 1700-tals oplysningskultur, dels af det romantiske opgør med denne kultur og dels af fin de siècle-stemningen i årtierne omkring århundredeskiftet 1900.

Fremstillingen i bogen er klar, fremadrettet og målsøgende, og det er et sigte med bogen, at den finder anvendelse i undervisningssammenhænge på gymnasier og på læreanstalter, hvori liedstoffet indgår. De tværfaglige anvendelsesmuligheder, hvori både tysk litteratur og musik indgår, skulle ligge lige for. Men det er også et sigte med bogen, at den finder vej til 'liebhaveren' - den almindeligt interesserede læser.

Bogen rummer et fyldigt udvalg af citater, der belyser de idealer inden for liedgenren, som liederne baserer sig på. Yderligere rummer bogen komplette noder til alle seks 'månesange' samt en indlagt CD med indspilninger af de fem An den Mond-lieder.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Til månen