Tanker til tiden

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Erik Laursen, Alice Juel Jacobsen, Ulla Thøgersen og Merete Wiberg (red.)
Antal sider: 202
Udgivelsesår: 2006
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-763-1

Tanker til tiden – om studier af læring behandler en række aktuelle temaer inden for uddannelse, læring og undervisning. Bogens forfattere er alle knyttet til forsker- skolen ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, og bogen viser den mangfoldighed der præger den aktuelle forskning ved forsker- skolen.

Flere af bogens temaer er velkendte, i den forstand at de rummer ’klassiske’ grundspørgsmål i forhold til human- og samfundsvidenskaberne, og i flere af bogens artikler gives der bud på nye formuleringer der indikerer ad hvilke veje forskningen muligvis fremover vil bevæge sig.

Et af bogens temaer er læring over for undervisning som det styrende forsknings- perspektiv. Et andet tema er realisme over for konstruktivisme som erkendelses- perspektiv. Et tredje tema er forholdet mellem forskeren og de udforskede, og deres forskellige interesser og muligheder for at påvirke det der forskes i.

Bogens artikler retter sig mod ’uddannelse’ i en ganske bred forstand, altså mod sociale rammer der i en eller anden forstand organiserer menneskers formidling   og tilegnelse af kundskaber, hvor undervisning og læring udgør de to centrale aspekter eller perspektiver på aktiviteter med dette sigte.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Tanker til tiden