Sammenhænge i sundhedskommunikation

NEDSAT
Redaktører:

Søren Frimann, Mariann B. Sørensen
og Helle S. Wentzer

Antal sider: 360
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-320-3
ISSN: 2445-6578

’Sammenhænge i sundhedskommunikation’ præsenterer og diskuterer en række aktuelle udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, sygdom, omsorg, behandling og pleje. I bogen er der fokus på sammenhænge i sundhedskommunikation. Bogens kapitler er rubriceret under følgende tre perspektiver: 1) Det sammenhængende patientforløb og kommunikation; sammenhæng som resultat af god kommunikation. 2) Dialog, læring og relationer i situationer. 3) Kommunikative redskaber til stress-styring.

Bogen er skrevet af forskere fra Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet og er baseret på medievidenskab, IKT, samtaleanalyse, interpersonel kommunikation, organisationsteori og psykologi. Kapitlerne belyser sammenhænge i sundhedskommunikation gennem kvalitative studier med empiriske eksempler på sammenhænge i sundhedskommunikation. Bogen henvender sig til læsere med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig baggrund, som interesserer sig for sammenhænge i sundhedskommunikation i sundhedsvæsenet og til læsere med en sundhedsfaglig baggrund, som interesserer sig for kommunikation.

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er den anden udgivelse i serien Serie om sundhedskommunikation

---

Før DKK. 299,00

 

NU

99,95 DKK

Sammenhænge i sundhedskommunikation