Produktinnovation i Danmark

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Christensen, Lund, Reichstein og Vinding
Antal sider: 212
Udgivelsesår: 2006
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-761-5

Erhvervspolitisk, i erhvervspressen, og i ledelsesdiskussioner står ’innovation’ cen- tralt. Innovation bliver kædet sammen med en positiv udvikling og forandring som en del af konkurrenceevnen for virksomheder og nationer. Derfor er det uhyre vig- tigt at oparbejde viden om hvordan innovationsprocessen foregår og hvordan den kan fremmes og styres. Denne bog bidrager hertil og henvender sig ikke kun til andre forskere, men også praktikere, som arbejder med produktudvikling.

Bogen er resultatet af forskning, der er foregået i projektet PIE (Produktinnovation, Interaktiv læring og Økonomisk performance i danske virksomheder), som er et delprojekt under LOK forskningsprogrammet (Ledelse, Organisation og Kompe- tence).

Hensigten med PIE-projektet har været at studere virksomheder som udfører pro- duktudvikling for bedre at kunne forstå faktorer bag succesfuld produktudvikling. Det har været ambitionen at afdække omfanget af, og samspillet mellem teknisk og organisatorisk forandring på virksomhedsniveau.

Bogen rummer selvstændige bidrag fra 4 forskere, som sætter fokus på bl.a. ledelse af udviklingsprocesser, hæmmende og fremmende faktorer for udviklings- processer, integration og læring i forbindelse med produktudvikling, og hvad der kommer ud af udviklingsprocessen.

---

Anmeldelser:

"... skal man være opdateret på området, bør denne bog på hylden."
- Ellen Lind Jensen (Lektørudtalelse DBC)

---

Indhold:

     
Introduktion

  1. Nogle Hovedresultater

  2. Evalueret Produktudvikling

  3. Integrative Organisationer

  4. Integreret Produktudviklingsorganisationer

  5. Hvad fremmer og hæmmer integreret produktudvikling

  6. Organisering af aktørers læring i forbindelse med produktinnovation

  7. Virksomhedens Strategi og Økonomsike Performance

  8. PIE-Undersøgelsens Data og Metoder

      Tabeloversigt

      Figuroversigt

      Forfatteroplysninger

---

Bogen er en del af serien Perspectives on Inventions, Innovations and Imitations

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Produktinnovation i Danmark