Poul Hansen Egede

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Jan Andersen
Antal sider: 271
Udgivelsesår: 2007
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-793-1

 


          "Poul Egedes optegnelser giver et førstehåndsindtryk
           af det traditionelle Grønland med dets tabubelagte og
           mytologifyldte kultur."

 

Grønlandsmissionæren Poul Hansen Egede er med sin eksemplariske indsamling, bearbejdning og formidling af viden om grønlandsk kultur og sprog en central skikkelse i Grønlands tidlige videnskabshistorie. Skildringen af Poul Egedes liv og værk bygger på hans egne optegnelser samt på hidtil upåagtede kilder fra Københavns Universitets protokoller. Gennem bogen, der med sit reservoir af kildemateriale også er en portal til Poul Egedes eget narrativ, kommer du på besøg i grønlænderhusene og hos angakokkerne, på Danmarksrejse med den fortælleglade Pooq, og til teologisk afgangseksamen anno 1734.

 

Anmeldelser:

"Jan Andersen har gjort det på sin måde, og den er god. [...] Med Grønland på den aktuelle dagsorden er det en anbefalelsesværdig udgivelse."
 - Per Pilekjær, Nordjyske Stiftstidende, 17. december 2007

"De innledende kapitlene følges av et kapittel om Egedes liv og virke som misjonær. Deretter følger sju kapitler om hans forskningsinnsats, som presenteres tematisk i form av mer overgripende innledninger og utvalgte utdrag av Egedes egen anrrativer fra 1700-tallet. Nettopp dette grepet gjør Boken til fascinerende lesning. Vi møter ikke bare en tolkning av Egede, men får møte ham i hans egne tekster og refleksjoner. Dermed settes leseren også i noen grad i stand til å stille kritiske spørgsmål til Andersens vinklinger og tolkninger (...) Den dokumenterer at og hvordan misjonvirksomhet og systematisk forskning har gått hånd i hånd fra den aller tidligste fase av protestantisk misjonsvirksomhet."
 - Kristin Norseth, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 1/2009, 63. årg.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Poul Hansen Egede