Personlig kommunikation og formidling

Forfatter:Helle Alrø & Marianne Kristensen (red.)
Antal sider:152
Udgivelsesår:2001
Version:1. udgave, 5. oplag
ISBN:87-7307-460-8
Allerede antologiens titel anslår centrale nøgleord i 90’ernes udbud af kurser til erhvervskvalificering, både på de højere læreanstalter og på det kommercielle marked. Bogen henvender sig til studerende, lærere og medarbejdere på virksomheder og offentlige arbejdspladser, der arbejder med kommunikation og formidling i bredeste forstand.

108,00 DKK

Personlig kommunikation og formidling
Ultimate Web