Personale i vidensøkonomien

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Peter Nielsen
Antal sider: 292
Udgivelsesår: 2004
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-713-5

Med vidensøkonomiens krav til produkt- og serviceinnovation sættes der fokus på virksomhedernes evne til at gennemføre læreprocesser, der involverer medarbejd- ergrupper på forskellig måde. I bogen afdækkes omfanget af innovation i virksom- hederne og drivkræfterne bag disse samt de specifikke organisatoriske karakte- ristika, som fremmer innovationsevnen. Bogen fokuseres videre på personale- politik og planlægning, herunder hvorledes virksomhederne sikrer, at de til enhver tid råder over en arbejdsstyrke af passende omfang og kvalitet.

Bogen afrundes med en analyse af udviklingen i det kompetencebaserede beskæftigelsessystem, forstået som de sammenhængende og dynamiske mønstre for udvikling af kompetence blandt de menneskelige ressourcer i virksomhederne. Bogen bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse af virksomheder i den private sektors byerhverv og er en delrapport fra forskningsprojektet Menneskelige ressourcer og fleksibel produktion under CARMA-centerbevillingen.


Indhold:
 
     Forord

 1. Personale på vej mod vidensøkonomi?

 2. Undersøgelsens datamateriale

 3. Virksomhedens produktion og fornyelsesevne

 4. Nye organisations- og ledelsesformer: Vidensorganisationen

 5. Involvering og participation: Samarbejdsregimet

 6. Personalepolitik og planlægning

 7. Et kompetencebaseret beskæftigelsessytem?

     Konklusion

     Litteratur
---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

---

NU

50,00 DKK

Personale i vidensøkonomien