Pædagogik, hverdag og rutiner. 5 grønlandske børnehjem

Redaktører: Erik Laursen og Tanja Miller
Antal sider: 214
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7210-306-8
ISSN: 2446-1814

Bogens formål er at give læseren et indblik i livet på en række grønlandske bør­ne­hjem, med fokus på organisationsform, fysiske rammer samt opgaver som de bliver udført gennem hverdagens praksis. 

Bogen giver læseren et indblik i en række aspekter af grønlandske børnehjem, hvis betingelser byder på store, - og sammenlignet med mange andre børnehjem - også ganske specielle udfordringer. Den redegør for børnehjemmenes særlige baggrund i Grønlands historie, kultur og traditioner, og går videre med en redegørelse for de or­ga­ni­sa­to­ris­ke og materielle strukturer, der danner ramme for hjemmenes  hver­dags­liv.  Fremstillingen hæfter sig især ved de måder de beskrevne institutioners hver­dags­liv struktureres i tid og rum, gennem skemaer, planer, arkitektur samt gennem reglerne for rummenes indretninger og anvendelser.  Et andet væsentligt træk er relationerne mellem børn og voksne samt balancen mellem dels at være en ’total’ institution, og samtidig etablere den ’hjemliggørelse’ og ’hygge’, der udgør betingelserne for bør­ne­nes tryghed og trivsel.

Fremstilling er baseret på et feltstudie i Grønland, gennemført i efteråret 2017.  

Bogen retter sig mod pædagoger, socialarbejdere, ledere, studerende, politikere, forvaltninger og forskere med interesse for de grønlandske børnehjem. Håbet er at den vil give anledning til fælles refleksioner og diskussioner om børnehjemmenes indretning, deres organisering og fremtid.

Forskningsprojektet, der udgør bogens grundlag, er et resultat af et samarbejde mel­lem Socialpædagogisk Seminarium Ilulissat, University College Nordjylland og Aalborg Universitet.

---
Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Organizational Learning and Management Studies / Organisatorisk læring og ledelse

 

249,00 DKK

Pædagogik, hverdag og rutiner. 5 grønlandske børnehjem