På vej mod arbejdsmarkedet?

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Anne Holst Andersen (red.)
Antal sider: 171
Udgivelsesår: 2007
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7307-792-4

 

 


              "Udfordringen er at nå frem til løsninger, som kan hjælpe
                de unge med at styre mod succesoplevelser."På vej mod arbejdsmarkedet? tager udgangspunkt i en undersøgelse af samme navn, som er gennemført i 2006-2007 i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Landsforeningen Ligeværd. Undersøgelsen følger op på, hvordan det er gået en række unge de første år efter deres ophold på en af Ligeværds medlemsskoler for unge med særlige behov. Som titlen antyder, er fokus særligt på skolernes indsats for at ruste de unge til overgangen fra skole til arbejdsmarked.

Bogen redegør for undersøgelsens resultater, og centrale begreber præsenteres nærmere i særlige tekstbokse. Herudover rummer bogen supplerende og perspek- tiverende artikler af psykolog Palle Hansen og lektor i pædagogisk sociologi Niels Rosendal Jensen. 

Bogen henvender sig til professionelle engageret i indsatsen for unge med særlige behov og til studerende ved de sociale og pædagogiske uddannelser.

---

Før tilbud DKK. 100,00

 

NU

 

50,00 DKK

På vej mod arbejdsmarkedet?