Om at undersøge sig selv og opdage verdenen. Mennesket i verden og verden i mennesket

Forfatter: Bendt Torpegård Pedersen
Antal sider: 230
Udgivelsesår: 2021
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7210-735-6

Megen psykologisk behandling sker gennem en fælles udredning mellem be­hand­ler og patient. På baggrund af moderne teorier om sindets op­byg­ning og funk­ti­ons­må­de, kan man dog overveje. hvor tilgængelige de struk­tu­rer, som behandlingen skal intervenere i forhold til, er for såvel patient som behandler. I de kli­nis­ke a­na­ly­ser og for­tolk­nin­ger, som præsenteres i bo­gen, an­ven­des so­ci­al­psy­ko­lo­gisk forskning i, hvad der karakteriserer menneskets måde at ræ­son­ne­re på, som en aktiv vidensressource. Denne  vidensressource, er ikke alene relevant i forhold til at kunne foretage en kritisk analyse af patientens beskrivelser og be­ret­nin­ger, men bør også anvendes til at undgå de faldgruber, der kan være i forhold til kli­ni­ke­rens for­tolk­nin­ger af patientens beretninger. Bogen anskueliggør det gensidige analytiske og for­tolk­nings­mæs­si­ge arbejde mellem patient og terapeut i forbindelse med udredning, diagnostik og behandling af mennesker, der har søgt psykologbehandling på grund af stress eller arbejdsrelaterede problemer. 

Om forfatteren
Bendt Torpegaard Pedersen er lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskningsområde er arbejdsmiljøpsykologi og kritisk organisationsteori. Han fokuserer i sin forskning og kliniske praksis bl.a. på anvendelse af socialpsykologiske forskningsindsigter i forhold til udredning, diagnostik og behandling af arbejdsbetinget stress og arbejdsbetingede lidelser.

---

Anmeldelse på Bogsyn.dk kan læses her

250,00 DKK

Om at undersøge sig selv og opdage verdenen. Mennesket i verden og verden i mennesket